Monat: Dezember 2021

Tagesmeldung vom 16.12.2021

Porto Santo
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 15.12.2021

Porto Santo
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 13.12.2021

Atlantik
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 12.12.2021

Küste Portugal höhe Gibraltar
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 11.12.2021

Küste Portugal höhe Sao Vincente
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 10.12.2021

Küste Portugal höhe Lissabon
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 09.12.2021

Küste Portugal
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 08.12.2021

Vigo Hafen
Törn 0746 | Vigo – Kanaren

Tagesmeldung vom 07.12.2021

Vigo Hafen
Törn 0746 | Vigo – Kanaren